Giản dị - Khiêm tốn

Giản dị là ngôn từ để khen người giầu
Khiêm tốn là ngôn từ để khen chính khách

Nhận xét

Bài đăng phổ biến